Skip to content

Mittauudistus tuo kuljetuksiin kustannussäästöjä

Viime vuoden tammikuussa annettu määräyshankepäätös nousi koko vuoden tärkeimmäksi puheenaiheeksi raskaan liikenteen puolella. Kyseessä oli hanke ajoneuvoyhdistelmien pituuden kasvattamiseksi. Odotus on nyt päättynyt, sillä uusi mittamuutosta koskeva asetus astui voimaan 21. tammikuuta. Samalla liikenne- ja viestintäministeriö totesi, ettei nykyistä suurinta sallittua 76 tonnin yhdistelmämassaa ole mahdollista korottaa.

Mittamuutoksen pohjana ovat vuodesta 2013 tehdyt HCT-kokeilut, joissa korkeammilla maksimimitoilla ja -massoilla varustettuja raskaan kaluston kuljetuksia on testattu liikenteessä Traficomin myöntämillä määräaikaisilla poikkeusluvilla.

Muutoksen myötä liikenteessä sallitaan useita uudentyyppisiä ajoneuvoyhdistelmiä. Esimerkiksi yhdistelmien maksimipituus kasvaa 34,5 metriin, auton pituus 13 metriin ja kuormatilan pituus 29,24 metriin. Samalla nykyisestä kääntyvyysvaatimuksesta siirrytään käyttämään uutta 120 asteen suorituskykyperusteista käännöstä. Uudessa käännöksessä ulkosäteenä on 12,5 metriä, sisäsäteenä 4 metriä ja perävaunun takakulman sivusiirtymänä 0,8 metriä.

Tero Kallio Automaahantuojat ja -teollisuus ry

”Pidemmät ajoneuvot tarvitsevat kuitenkin reilusti aikaa kääntyäkseen tiukemmissa risteyksissä, joten muilta kanssaliikkujilta voi toivoa malttia ja joustavuutta.”

Tuleeko uusille yhdistelmille rajoitteita?

Uusilla pidemmillä yhdistelmillä saa lähtökohtaisesti liikkua kaikilla väylillä, joilla ajoneuvon pituutta ei ole erikseen rajoitettu. Suurin osa liikennöinnistä tapahtunee päätieverkolla terminaalien, kauppakeskusten ja tuotantolaitosten välillä. Pääteille uudet pidemmät autot soveltuvat pääosin hyvin joitakin ongelmallisia liittymiä lukuun ottamatta. Kaupunkien katuverkko soveltuu kuitenkin vain rajoitetusti pidemmille ajoneuvoyhdistelmille. Tulevaisuudessa uudistuksella voi olla vaikutusta risteysalueiden suunnitteluun, jolloin sallittu tieverkko laajenee nykyisestä.

Myös muun liikenteen kannalta tärkeisiin turvallisuusvaikutuksiin on kiinnitetty huomiota. Pidemmiltä yhdistelmiltä vaaditaan kamera-, hätäjarrutus-, kaistavahti- sekä ajonvakautusjärjestelmät alle neliakselisissa autoissa. Näiden vaatimusten myötä merkittävä osa autoista tulee olemaan kohtuullisen uusia ja vähäpäästöisiä. Uusille kolminivelisille yhdistelmätyypeille asetetaan lisäksi Traficomin määräyksellä vakausvaatimus.

Muita tielläliikkujia saattaa pelottaa lähes 10 metriä pidempien yhdistelmien ohittaminen – ohitus kestää todellisuudessa vain noin kaksi sekuntia aiempaa pidempään 15 km/h nopeuserolla. Ero on siis varsin pieni. Pidemmät ajoneuvot tarvitsevat kuitenkin reilusti aikaa kääntyäkseen tiukemmissa risteyksissä, joten muilta kanssaliikkujilta voi toivoa malttia ja joustavuutta.

”Traficomin arvion mukaan tilavuusperusteisissa kuljetuksissa voidaan saavuttaa jopa 20 prosentin säästö polttoaineenkulutuksessa – eli myös hiilidioksidipäästöissä.”

Mitä etuja uudistuksesta on?

Uudistuksen on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä sekä henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan hyödyntää aiempaa paremmin varsinkin tilavuusperusteisissa kuljetuksissa. Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä esimerkiksi merikonttien ja metsäteollisuuden tuotteiden kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa.

Traficomin arvion mukaan tilavuusperusteisissa kuljetuksissa voidaan saavuttaa jopa 20 prosentin säästö polttoaineenkulutuksessa – eli myös hiilidioksidipäästöissä. Kyseessä on merkittävä luku aikana, jona pieninkin hyöty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tarpeen. Täytyy kuitenkin muistaa, että toimenpiteitä tarvitaan huomattavasti myös tieliikenteen ulkopuolelta. Esimerkiksi tavarakuljetusten osuus on vain noin 5,2 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä.

Kokonaisuutena uudistus on tarpeellinen toimenpide raskaan kaluston päästöjen vähentämiseksi – uudemman vähäpäästöisemmän kuorma-autokannan ja vaihtoehtoisten uusiutuvien polttoaineiden ohella. Uudistuksen huomaa liikenteessä mittasuhteiden muutoksen lisäksi ”PITKÄ”-merkinnästä sekä sivuilla heijastavista ääriviivamerkinnöistä ja viimeisen perävaunun äärivalaisimista.

Turvallisia kilometrejä!

Tero Kallio
Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja